banner-1

qq3 qq1 qq2

HỖ TRỢ ONLINE

Hotline

0969 298 283 (Thầy Lâm)

0938 697 929 (Thầy Trình)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Học phí tham khảo

Bảng Học Phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui

lòng liên hệ trung tâm.

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

 
  Lớp Sinh viên Giáo Viên
 Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.200.000 2.000.000
 Lớp: 5,6,7,8 1.400.000 2.200.000
 Lớp: 9,10, 11 1.600.000 2.400.000
 Lớp: 12 1.800.000 2.600.000
 Lớp: LTDH 2.000.000 3.000.000
 Lớp: N Ngữ, T Học 1.600.000 2.400.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.600.000 2.400.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 1.800.000 2.800.000
Lớp: 9,10, 11 2.000.000 3.200.000
Lớp:12 2.200.000 3.200.000
Lớp: LTDH 2.400.000 3.600.000
Lớp: Ng Ngữ,THọc 2.000.000 3.000.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.800.000 3.400.000
Lớp: 5,6,7,8 2.200.000 3.600.000
Lớp: 9,10, 11 2.400.000 3.800.000
Lớp: 12 2.600.000 4.000.000
Lớp: LTDH 3.000.000 4.500.000
Lớp: N Ngữ, T Học 2.500.000 3.500.000

      Đối với gia sư dạy kèm là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giáo viên dạy tại trường điểm, mức học phí được theo tiết.

Cấp 1: 100.000 – 120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000 – 240.000/1 buổi 
Cấp 2: 120.000 – 150.000/ 1 tiết(45 phút) = 240.000 – 300.000/1 buổi 
Cấp 3: 150.000 – 200.000/ 1 tiết(45 phút) = 300.000 – 400.000/ 1 buổi

 

 ĐẶC BIỆT: GIÁO VIÊN TRƯỜNG CHUYÊN, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC DẠY LUYỆN THI : HỌC PHÍ 250.000 ĐẾN 300.000/ 1TIẾT = 500.000 – 600.000/ 1 bUỔI

Bảng Học Phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui

lòng liên hệ trung tâm.

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

 
  Lớp Sinh viên Giáo Viên
 Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.200.000 2.000.000
 Lớp: 5,6,7,8 1.400.000 2.200.000
 Lớp: 9,10, 11 1.600.000 2.400.000
 Lớp: 12 1.800.000 2.600.000
 Lớp: LTDH 2.000.000 3.000.000
 Lớp: N Ngữ, T Học 1.600.000 2.400.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.600.000 2.400.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 1.800.000 2.800.000
Lớp: 9,10, 11 2.000.000 3.200.000
Lớp:12 2.200.000 3.200.000
Lớp: LTDH 2.400.000 3.600.000
Lớp: Ng Ngữ,THọc 2.000.000 3.000.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.800.000 3.400.000
Lớp: 5,6,7,8 2.200.000 3.600.000
Lớp: 9,10, 11 2.400.000 3.800.000
Lớp: 12 2.600.000 4.000.000
Lớp: LTDH 3.000.000 4.500.000
Lớp: N Ngữ, T Học 2.500.000 3.500.000

      Đối với gia sư dạy kèm là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giáo viên dạy tại trường điểm, mức học phí được theo tiết.

Cấp 1: 100.000 – 120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000 – 240.000/1 buổi 
Cấp 2: 120.000 – 150.000/ 1 tiết(45 phút) = 240.000 – 300.000/1 buổi 
Cấp 3: 150.000 – 200.000/ 1 tiết(45 phút) = 300.000 – 400.000/ 1 buổi

 

 ĐẶC BIỆT: GIÁO VIÊN TRƯỜNG CHUYÊN, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC DẠY LUYỆN THI : HỌC PHÍ 250.000 ĐẾN 300.000/ 1TIẾT = 500.000 – 600.000/ 1 bUỔI

Liên hệ

Trung Tâm Gia Sư Trí Đức

Địa chỉ : B160 KDC An Thịnh, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM
Hotline : 0969 298 283 - 0938 697 929

Facebook

Bản đồ